Село Садина- едно българско село!

село СадинаСело Садина се намира на 18 км североизточно от град Попово и на около 60 км южно от град Русе, между 100-200 м надморска  височина. Асфалтирани шосета го свързват освен с Попово със Захари Стояново (посока Русе) и село Зараево. 

Има шосета  за селата Ломци и Помощица и черни пътища за селата Осенец, Езерче, град Опака и село Люблен. 

Селото е разположено  върху два склона, южен и източен, по долината на река Малки Лом, в голяма котловина, заобиколена от възвишения. В  западната му част преминава рекичката Бюлбюл дере.  Образувано е от две големи махали, разположени една срещу  друга на около 500 м разстояние, а в миналото махалите на селото били: Каяджик махала, Кору махала, Новата махала и  Циганската махала.

През 1573г. в най- старите Турски документи селото е записано като чисто Българско и си остава такова и до днес.  През 1622 год. в селото имало 54 български къщи и е било част от вилает Провадия.

До 1640 год. българското население, според запазените документи, нараствало до времето на помохамеданчването на района през 60-те - 70-те години на 17-ти век. В този период българските семейства в селото намаляват почти наполовина.

 През 1877 год. селото имало 1480 жители и 269 къщи.

Обществени институции:

* Кметство; 

* Поща; 

* Народно читалище "Съединение", основано първоначално през 1889 год. Към него функционират: Ансамбъл за автентичен фолклор "Капанци", Група за обработени народни песни и Детски танцов състав; 

* Основно училище "Хр. Ботев"; 

* Целодневна детска градина; 

* Църква;

Село Садина, 
най-българското село в България - капанци, обичащи,пазещи и незабравящи родното си място и традициите. Село Садина е скрито в пазвите на нагънатия терен между Разград и Русе, по поречието на река “Малки Лом” ,закътано в чернозема на Лудогорието. Садина е едно от малкото запазили самобитността си капански села, със богато минало и съхранени традици. Населението на село Садина е изцяло християнско и изповядва източното православие. Традициите и културният живот в селото се поддържат от читалището.
 Намерете ни във Facebook 

Новини от Садина

По повод Тодоровден капанците от Садина подариха...

14.03.2014 12:37
По повод Тодоровден днес в Клуба на Народния представител в парламента беше представен древен...

Тодров ден

18.02.2014 15:00
Тодоровден 2014г. Както всяка година в Садина, кметството организира традиционни конски кушии и...

3-ти март

18.02.2014 14:57
По случай 3-ти март кметство Садина и читалище "Съединение" със съдействието на основно училище...