Читалище

 Народно читалище “Съединение” е учредено през 1889г.от родолюбиви жители на селото.
В началото на миналия век, читалището е било основен  културен център в селото,развиващ основно библиотечна и просветна дейност.През петдесетте години са създадени художествени колективи – танцови,театрални, певчески, част от които съществуват и до наши дни.
През 1997г.е регистрирано като Неправителствена организация с нестопанска цел по закона за Народните читалища ЗНЧ и Закона за юридическите лица с нестопанска цел ЗЮЛНЦ.
От  2010 г. читалището носи името ”Съединение 1889”.
Председател на читалището е Петър Стоянов , секретар – Галина Маринова. Читалището днес се помещава в голяма съвременна двуетажна сграда,строена през 1987г..По прокт на община Попово през 2010 се извърши основен ремонт на читалището. Общата площ на читалището е 450 кв.м., включваща четири гримьорни, два санитарни възела, библиотека и читалня, сцена и салон с 300 места.Библиотеката разполага с над 7000 тома литература, компютърна техника.
Днес към читалището работят Ансамбъл за автентичен фолклор „Капанци”, певческа група за автентични и обработени народни песни, Детски танцов състав”Капанче”.
Изявите на колективите са на местни, регионални и Национални празници и  фестивали.
Многобройни награди от Съборите в Копривщица, включително и Златен медал през 1981г.
Ансамбъла за автентичен фолклор “Капанци”  е носител на  международни отличия от фестивали в Румъния,  Сърбия и Полша. През 2006 г.ансамбълът се представи на Международния конкурсен фестивал ”Златна брадва „в гр.Закопане, Полша , където заваюва второ място и Сребърна брадва.
През м.август съставите  се явиха  отново на Събора в Копривщица и на фестивала на фолклорната носия в Жеравна.Телевизия СКАТ продуцира издаването на аудио записи и видео клипове на ААФ”Капанци” през 2008г.
Ежегодно читалището участва в организацията по посрещането на похода ”По стъпките на Таньо войвода”, традиционните Садински кушии на Тодорвден и селсикя сбор през последната седмица на м.август.
Съвместно с ОУ”Христо Ботев” ,  основно с местни ресурси,  се организира празничен концерт за Деня на славянската писменост и култура.
В библиотеката се провеждат различни инициативи съвместно с ОУ”Хрисот Ботев” в с.Садина и ЦДГ”Лиляна Димитрова” – изложби на любими герои от приказките, изложби на козунаци и яйца по време на Велкденските концерти , открити уроци за по – големите ученици, свързани с творчеството на различните автори.През 2008г и 2009г. читалището подпомогна  финансово издаването на книгата на нашия съселянин Стоян Цонев „Садина – забравени истории от прашните архиви.” През 2009г.издаде  вестника „Поетите на Садина”.
За младите хора от селото, за нова година,14 февруари ,8 март и първа пролет, организираме вечерни партита с много томболи, игри  и скечове.
Читалището в с.Садина е средище за  отстояване на самобитните традиции на местния етнос – Капанците. Извършва се проучвателска и събирателска дейност,свързана с фолклора,бита и историческото минало   на местното население. През 2010г. се  реализира проекта „Капанският бит – традицията на дедите, бъдеще за внуците” , разработен от фондация „Капанци” с партньорството на читалището и училището, към ФРГИ по програма „Живо наследство 2010” .
През 2010 година за пръв път се  проведе инициативата „Баби и внуци” във връзка с 29 април- Деня на солидарността между поколенията.Бабите разказваха на децата от детската градина и училището как са живяли и как са се забавлявали в миналото.Организирани бяха и детски капански игри.
Гордост за  читалището е традиционния Капански събор, който се провежда през 2 години на 6 септември.Събора се организира изцяло от читалището. Участниците са над 400 души.Събора се провежда в читалището и в Етнографския Капански комплекс в с.Садина.Той е уникален по своята същност, защото на него участват певци, танцьори, свирачи само от капански села. По време на събора се провеждат конкурси за най- стара капанска носия, конкурси за обредни хлябове,  конкурс за най- красива капанска шевица и украшение.
Читалището прави опити в областта на селския  туризъм – в етнографския капански комплекс се посрещат български и чужди гости, на коита се представя красотата на местния фолклор и кухня.
Успешното  партньорството с местния бизнес и институциите в с.Садина доказва, че дейността на читалището е гордост за всички жители на селото.
Село Садина, 
най-българското село в България - капанци, обичащи,пазещи и незабравящи родното си място и традициите. Село Садина е скрито в пазвите на нагънатия терен между Разград и Русе, по поречието на река “Малки Лом” ,закътано в чернозема на Лудогорието. Садина е едно от малкото запазили самобитността си капански села, със богато минало и съхранени традици. Населението на село Садина е изцяло християнско и изповядва източното православие. Традициите и културният живот в селото се поддържат от читалището.
 Намерете ни във Facebook