П-Р

20.02.2014 02:02
П
 
па?р – голяма глинена паница.
 
пайва?нт – синджир или въже с железен или дървен кол, на който се
 
връзва животното да пасе.
 
пайто?нче – колело, велосипед.
 
палапу?шник – небрежен по отношение на външния си вид.
 
пале??шка – омразен, проклет. У-у-у, палешкияму крак, вещи мъ були.
 
па?стърнък – място, обрасло с много и различни треви.
 
пат – дървен креват. Уркатъ мий на пат, дай я!
 
патлаж?н – червени домати.
 
п?тланжек – детска играчка, която се прави от стеблото на черен бъз, на
 
който вътрешността се изчиства, издълбава и става куха. Правят се топчета от кълчища/патрончета/. В единия край на отвора се слага топче, а в другия край се вкарва пръчка/бутало/. Пръчката се притиска със сила, създава се налягане вътре в цевта и топчето излита, като се чува звук: „пат!“ – откъдето примитивната детска играчка навярно е получила и името си.
 
патл?чка, -и – пуканка, -и. Кът напраиу нъ дечатъ инъ тепце
 
патлачки, ядуа, ядуа, чи и пу ругоскътъ распилявъ и цялътъ соба
 
омърлюа.
 
патлачка, -и – водно мехуче, пъпка по тялото, мехурче при изгаряне
 
патлаттисвам – припадам. Пено, де си тръгналъ? Ше патлъттисъш у
 
тос туплик!
 
пе??лка – бичкия.
 
пембян цвят – наситен розов цвят, турско розово.
 
„Пеперу?да“ – народен ритуал за дъжд.
 
перкендя? – железен сегмент от веригата на синджир, който се върти и
 
не позволява на синджира да се усуква.
 
перуши?на – пера от птица.
 
перуши?на – обелки, листа от царевичен кочанза плетене на рогозки.
 
пе??така – подкова.
 
пете??лка – закопчалка на дреха.
 
петле?? – прибодка, забождана върху кърпа, баруш.
 
петли?ца – закопчалка на дреха.
 
пе??шчеу де??ти – дете с болен стомах –дава му се пепелява вода да пие, за
 
да мине /от руски език: пешчеварительная система –храносмилателна         система/.
 
пизю?л – долапка, полог, където кокошките снасят яйца.
 
пи?лек – ястреб.
 
пи?лешник – клетка от наковани летви във формата на пирамида, за
 
предпазване на малките пиленца от пилеци/ястреби/.
 
пилце??та – сарми с лозови листа.
 
пипе??ренца – трушия от пипер.
 
пир?ло – голямо циментово корито до кладенец, дочешма за пране на
 
черги, килими, дрехи.
 
пи?рги – гривата на кон; рошави женски коси.
 
пирги?шин – непрокопсаник, хайта, хаймана.
 
пиркуля?свам – откачам от умствено напрежение, от мисли.
 
пирпиля? – отъркалвам, ушумулвам се, размахвам криле /за птици/,
 
некоординирани движения.
 
пирусти?я – санжек – трикрако или кръгло желязно столче, на което се
 
слагат съдове за готвене; лека, пропаднала жена.
 
„Писи“ – детска игра.
 
пискю?лена китка – типична капанско китка, изработена от
 
пискюли/топчета/ от камилска/вълнена/ прежда и синци,
 
нанизани на конски косъм.
 
писю?р – мръсен, нехигиеничен /за човек/.
 
пишикти?свам се – отказвам се.
 
пишки?н умичи – оправно момиче.
 
пишманлъ?к – съжаление, че е станало нещо. Имъм пишманлък за тъс
 
рабтъ.
 
пишни?к, -ца – лятна кухня, стая за лятото, пристройка до къщата.
 
пищим?л – плисирана задна престилка на капанска женска носия.
 
плаке??та – баница.
 
платни?к – голям чувал с ушички, с вместимост 60-80 кг зърно.
 
Върху зърното отгоре първо се слага един парцал /парче плат/ и
 
тогава се стягат вървите, минаващи през „ушите“, за да не се
 
разпилява зърното.
 
подло?шка – подлога от кожа за скъсан свински цървул.
 
по?здер – начупеното стебло на конопите след прекарване през мелца.
 
полов?че – малък шиник, служи пак като мярка за зърно.
 
по?лог – място, където кокошките снасят или мътят яйца.
 
по?лук – развалено яйце.
 
поре?зница – филия хляб.
 
портлади?свам – ядосвам.
 
постоу – голям дървен съд с форма на корито, кораб за превозване на
 
грозде.
 
по?ш – голяма тъкана кърпа за бърсане.
 
по?шьчи – носна кърпичка.
 
предна престилка – престилка с набор на едри плисета и украса в
 
страни с късана техника, връзвана с учкури около кръста.
 
пре??шиу – голям чувал за зърнени храни. Дай прешиу дъ гу нпъльним с
 
чумик.
 
прибо?дка – сребърно петле с висулки, което се забожда върху кърпа,
 
баруш.
 
призло? – извита дръжка на котел, на кофа, на кошница.
 
при?вам – кихам.
 
прио?ждам – изпращам.
 
прискундям се – завалям се, претъркалям се, преобръщам се.
 
про?зърц – прозорец.
 
про?тка – плетена от пръти портичка.
 
прусръ? – простирам. Прусря?у дреити и сетне утидуу нъ дюгеню.
 
пру?сурка, -и – обредна питка.
 
пру?сурник – специален дървен печат, който се поставя върху
 
прусурките и нафори със религиозни знаци и букви.
 
пу?вън – по себе си, до тоалетна.
 
пу?здресто – слабо, кекаво, набръчкато.
 
пу?кал – бухал.
 
пу?кница – голямо ядене, преяждане. Ни съ напукъхъ, изядувъ и спивъ
 
сичкуту на синиетъ.
 
пу?лазник – човек, който посещава, идва първи в дома ти на Игнажден.
 
Смятало се, че от това зависи дали ще снасят кокошките през
 
годината .
 
пулси?я – полиция. Шейдъ у пулсиятъ дъ кажъ дет ми уткраднъхъ
 
котлите.
 
пун?р – чешма.
 
пунг?шин – хаймана.
 
пуне??чиу – посегнах, реших, започнах.
 
пу?нне – вече му е време.
 
пупъди?йка – невестулка.
 
путре??ть – портрет.
 
пуутя? – пъшкам. Стига си пуутял!
 
пухм?нтара – изсушена дървесна гъба за кръвоспиране .
 
пущина – омразно нещо. Ъман ут тъс пущинъ!
 
пуя?сму – малка къделя от кълчища, преди да се влачи на
 
дарак/гребенец/ - ръчен дърак.
 
пъзв?нтин – пазач.
 
пъ?йгъннък – място, обрасло с много и различни треви.
 
пъле??же – чума – прозвище на омразно животно, на човек.
 
Пълежетъ муй пиле, пак улязлу у гръдинътъ!
 
пъ?рълдак – перка. Детьту си нъпраи пърълдак дет съ върти ут
 
вятъру.
 
пъ?тька – пътека.
 
пюслеме?? – мръсно, мързеливо, отпуснато /обикновено се отнася за
 
жена/. Седнала къ някуй пюслеме! Цопнала съй кът пюслеме!
 
 
Р
 
ре??пча – надувам се, гордея се.  Репче съ кът пуйек!
 
ри?сим – кротък, послушен. Рисим зеть случиуми!
 
ро?уку – похко, меко, не добре сварено. Иште роуку ице.
 
руИчкъм – ровя нещо. Руичкъм у съндъку.
 
ръскле??чвъм – разкрачвам се широко. Ръсклечилу съ кът жабъ.
 
р?згеле – добре че, случайно. Разгеле че доди Иван.
 
р?ки – типично капанско ястие: пълнени сухи чушки с ориз, булгур и
 
кисело зеле.
 
р?чи – иска. Калинка плачи, Иван ни рачи…, ас му давъм присад, пък
 
то ни рачи.
 
ре?нь – хрян.
 
риза капанска – празнична женска риза с бродерии на полата,
 
нагръдника и ръкавите.
 
риза набранка – всекидневна капанска женска риза, с набрани в китката
 
ръкави.
 
ро?мель – два камъка, през които с ръчно въртене се пуска жито и се
 
смила на булгур.
 
рук?нь – уред за заглаждане на обръчи, на дървета .
 
ръже??н – дълга желязна лопатка за издърпване жарта, пепелта от
 
огнище, на пещ.
 
ръчени?к – дълъг тъкан пешкир за поставяне на коленете вместо
 
салфетка по време на гуляи, сватби и др.
 


 

Село Садина, 
най-българското село в България - капанци, обичащи,пазещи и незабравящи родното си място и традициите. Село Садина е скрито в пазвите на нагънатия терен между Разград и Русе, по поречието на река “Малки Лом” ,закътано в чернозема на Лудогорието. Садина е едно от малкото запазили самобитността си капански села, със богато минало и съхранени традици. Населението на село Садина е изцяло християнско и изповядва източното православие. Традициите и културният живот в селото се поддържат от читалището.
Намерете ни във Facebook

 

Приятелски сайтове:

ansambal.url.ph

semeensajt.url.ph