Ш-Щ-Ъ-Ю-Я

20.02.2014 02:06
Ш
 
шашърм? – шашма, лъжа.
 
шевица „крушки“ – мотив по ризата на капанката, позната още с името
 
„дърво на живота“.
 
ше?лен цвят – светло червен цвят.
 
шелянка престилка – светло червена памучна престилка с шевица от
 
двата края, носена от моми.
 
шиб?лка – дрянова пръчка.
 
шимъръ?к – палаво, непослушно дете. Туй дети й могу шимаръчесту!
 
Тъс булкъ май шимъръчестъ – ногу ойкъ!
 
шинли?к /шини?к/ - майтап.
 
ширу?п – болт.
 
шуми?к – извара.
 
шупе? – страх.
 
шуш?н – растение, от което след попарване и подправки се прави
 
вкусна салата. Различава се от цуцулитага – по стеблото му има
 
мъх.
 
 
Щ
 
щи?го – много. Ивано, имъте ли дини тъс гуд,нъ, мъре? – У-у-у, имъми,
 
имъми, щигу имъми!
 
щъкл? – очила. Дай ми щъклать!
 
 
Ъ
 
ъзгъ?н – ъзгънеста булка, страстна жена.
 
ъ?з, ъ?зу – да си взема вземането, мерак. Мика му ъзу! /Да си земъ ъзу!
 
ъл?у – сено. За тъс зима събрау бая ълау.
 
ълкъ? – халка.
 
ънгъ?ч – ритли само от пръчки/шишове/ за пренасяне на снопи и едри
 
неща.
 
ърз?лям съ – пързалям се. Кът съ ързулнау пу цименту, паднау и си
 
струшиу кръко.
 
ърни?свам, -ме – спирам. Пущинити кукошки веки ърнисава. /спряха да
 
снасят. Дъждо веки ърниса.
 
ъръ?ш – издадена дървена част на кола, към която се впрягат воловете.
 
ъчи?к – открит, явен. Ептен ъчик дълъверъ нъпрайли!
 
 
Ю
 
ю?зче –кръчмарско стъклено шишенце с високо гърло.
 
ю?зън – джоджен.
 
 
Я
 
я?ба – широка дървена вила с 4-6 рога.
 
ялам? – раничка на устата от претъркване.
 
ялам? – раничка на дупето от протриване след яздене на слаб дръглив
 
кон. Качиу сън ъ идин крантъу конь и ми станъ яламъ.
 
яму?често – криво, нещо ненормално, нередно. Тъс ямучестъ праскуъ
 
дай нъ мен.


 

Село Садина, 
най-българското село в България - капанци, обичащи,пазещи и незабравящи родното си място и традициите. Село Садина е скрито в пазвите на нагънатия терен между Разград и Русе, по поречието на река “Малки Лом” ,закътано в чернозема на Лудогорието. Садина е едно от малкото запазили самобитността си капански села, със богато минало и съхранени традици. Населението на село Садина е изцяло християнско и изповядва източното православие. Традициите и културният живот в селото се поддържат от читалището.
Намерете ни във Facebook

 

Приятелски сайтове:

ansambal.url.ph

semeensajt.url.ph