Ц-Ч

20.02.2014 02:05
Ц
 
цамбу?рвам – плискам във водата.
 
цапу?рко – небрежен по отношение на външния си вид човек.
 
цигу?лка – гъдулка.
 
цо?па, -и – панделка, закачена отстрани на юларя.
 
цо?па, -вълнена червена лента, украсена с пайети, парички, мъниста,
 
прикачена към косите на капанките, стигаща на гърба под кръста
 
на носията.
 
цуцули?га – растение подобно на шушана /отровно за животни/ от което
 
се.
 
прави масури – бучениш/кн./.
 
цъгъ?ркам – скърцам. Кривату цъгърка. Урататъ цъгърка.
 
 
Ч
 
ч?вка – голяма черна птица, по-малкаот гарван.
 
чампър?  – развалена жена, уруспия; чинели.
 
чамуржи?я – калджия – човек, който прави кал на строеж.
 
чатм? – горната част на покрива на навес.
 
чеви?я – желязна част на каруца.
 
че??въл – чехъл.
 
чези?я – черта, диря, белег /когато крава одраска с рога си друга при
 
борба/ или – Да му тегля инъ чезия /черта/.
 
чеканти?я –свидлив, стиснат. Знайш ли ква чекантия й!
 
чеки?я – щрагове за впрягане, част от хамута.
 
чекм?  – цървул от свинска кожа без върви, със закопчалка като обувка.
 
чекм?к – желязно/стоманено/ огниво.
 
чекти?свам – правя удар с чекмак и кремък, а за да се запази цигарата, се
 
поставя и каф /прахан/ между тях.
 
чельди?свам – спъвам се. Чельдисау съ у кисиндирю.
 
че??лянка – червена кърпа с три парички и синче, кояо притиска косата
 
на жената към челото.
 
че??нтичка – малка чанта.
 
чердъ?, -и – стадо.
 
черни?лка – черна боя, добивана в домашни условия за трайно
 
боядисване на вълнена прежда от дървото „мъждрян“ – при
 
носене и пране боята не излиза, не оцветява, не пуска.
 
черно канапе?? – черна шевица по ръкава на ризата – капанка.
 
четръ?к – кръстовище. Наштъ къща й нъ четрък, сичку виждъм ут
 
прозърцу.
 
Четтък бел? ! – А сига къква беля!
 
чи?зми – ботуши.
 
чикъти?я – несръчна жена; пропаднала жена.
 
чиля?к – човек. Видяу гу чиляку.
 
чимб?ръ – зъбци – уред за разтягане настрани платното при тъкане в
 
стана.
 
чимпър?, -и – метални кръгли плоскости, монтирани в осите на
 
колелетата на каруца, за издаване на звукове – дрънчат, пеят.
 
Ут дълеку чуъм чампърите на талигътъ.
 
чире??нь – сап на нож.
 
чирпал?к – съчки, трески. Събрау малку чирпалак, запалиу огъню, чи
 
напраиу манжътъ.
 
чиря?сло – 1.желязо с което се чука в стъпата;
 
2.железен нож от оралото.
 
читранлъ?к – много гъст трънлив храсталак.
 
чить – царевичен кош, издигнат на колони, ограден със ситна мрежа.
 
чиуг?рь – помагачи на основната теглителна сила по нанагорнище –
 
при впряг от два вола се впрягат още два за помощ.
 
чуве?нен цвят – средно син цвят.
 
чукал?нка – отрошен царевичен кочан.
 
чукалак – царевичак, стебло на царевица.
 
чуке??нь – средата, дръжката на зелка.
 
чукундр?кам – люлея нагоре-надолу – върху дънер сложена талпа и
 
двама се люлеят нагоре-надолу; Зъбите / ченето/ му чукундракат.
 
чукунду?р – цвекло. Мърей, къв си чукундур!/за обида, негативна
 
оценка/.
 
чуку?р – шнур, плетено тънко въженце за опасване на ута, потури,
 
престилка.
 
чумбер – едноцветна забрадка /бял, черен, кафявчувбер – вържи се под
 
брадата.
 
чуми?е – ечемик.
 
чу?нка – малка кратунка, използвана като чашка за ракия.
 
чу?нким – като че ли. Чунким ни тъ знам къко струаш!
 


 

Село Садина, 
най-българското село в България - капанци, обичащи,пазещи и незабравящи родното си място и традициите. Село Садина е скрито в пазвите на нагънатия терен между Разград и Русе, по поречието на река “Малки Лом” ,закътано в чернозема на Лудогорието. Садина е едно от малкото запазили самобитността си капански села, със богато минало и съхранени традици. Населението на село Садина е изцяло християнско и изповядва източното православие. Традициите и културният живот в селото се поддържат от читалището.
Намерете ни във Facebook

 

Приятелски сайтове:

ansambal.url.ph

semeensajt.url.ph