У-Ф

20.02.2014 02:04
У
 
у?пвам – отхапвам.
 
у?бее – хубаво. Убее де, шедъ дъ им каже.
 
убръ?гвам – свиквам с нещо – с работа, с гюрултия, с алкохол.
 
угри?бка – уред, лопатка за остъргване тестото при месене в нощовите.
 
угуди? гу! – Сложи го на мястото му!
 
угъ?рляк – отвор за главата на капанската риза.
 
удлъ?гнал – омекнал, навлажнен. Барутът й удлъгнъл!
 
удуве??ц – вдовец.
 
удъ – вода. Ти пи ли удъ? Ас пиу, ти пий!
 
удъйе??, -и – гостна стая, одая.
 
уен/д/жия, -и – четен брой платени играчи – веселяци на сватба,
 
приятели на младоженеца.
 
узлощи?свам – не понасям, не те понасям, не те искам.
 
уйс?лест – самутест, загубен, будала човек.
 
уку?ме – оклюма се, отчая се, замисли се. Къко си съ укумил кът
 
кукошкъ.
 
улам?  – вдлъбнатина.
 
ул?у – влах, циганин.
 
ула?шка – влашка.
 
улеш – охлюв.
 
уля?звъм – влизам.
 
уля?къл – влякъл, отвлякъл.
 
у?мъ – хума.
 
уни?йе – фуния. Зъ исякуй нешту имъми унийе.
 
уно?диу – сложих нещо някъде.
 
уми?чи – момиче.
 
уние /уне/– фуния
 
унну?к – плетен сандък с дървени пръти, измазан с бяла пръст за
 
съхраняване на брашно, боб и др. Булка, иди у мазиятъ и ми
 
дунци ут уннуку тепсиятъ.
 
уно?ждам – работя, правя нещо.
 
уо – ухо.
 
упиилу – обред за опяване на мъртвец.
 
уравельчи – гривничка – детска стъклена.
 
урадисвам – случайно попадам на нещо, откривам случайно нещо. Ни
 
щеш ли, урадисау кисета на тейка.
 
уракничка – вратичка, портичка.
 
уракня – врата, порта.
 
уракчи?е – полски работници, жетвари.
 
ур?лца – рало.
 
урам?/орам? / - уроки.
 
урат? – врата.
 
ургул е??шката – небрежно, „през куп – за грош“.
 
уре??ми – време. У-у-у! Ади, мъре! Куя уреми станъ!
 
ури?га – верига за огнище.
 
уриз?ло – снопчета конци, отрязани от основата след тъкане.
 
у?рка – хурка.
 
у?рнъ – фурна.
 
уро? – хоро. Нъ мейданъ напраиуми кожда оро.
 
у?рсузест, -а – инат, крив човек.
 
урте??ну – вретено.
 
уртмъ? – приказка, мълва, поверие.
 
урту?вам – говоря, разговарям, приказвам с някого.
 
у?ру/на у?ру ти/ - насреща. Стои на у?ру ти.
 
уру?нгел –нещо грозно, което плаши, плашило, неприятен човек.
 
уруспи?я – лека жена, пирустия.
 
уръ?щам – връщам.
 
усти?ченци – 1.птиченце;
 
2.смесени спирти напитки, в които обезателно има мента
 
и мастика.
 
усту?н – подпора на къща, греда, дирек на сайвант.
 
устъ – фуста. Увий детьту у усътъ дан муй студену.
 
усцъ? – овца. Усцътъ умря – ни плаку, мъгариту умря – ни плакау, чи
 
сигъ зъ жинътъ ли дъ плачъ?
 
у?та, у?тичка – върнена престилка, която се навива около таза и с учкур
 
се връзва в кръста.
 
у?ч, у?чове – отсечени пръти от клони на дърво.
 
чуку?р – ръчно плетен шнур от вълнена прежда за пещимали, ути, за
 
бебешки люлки и др.
 
уш?у – ошав – сушени плодове /или сварени – копмот/.
 
ушче??рин – овчар.
 
ушче??ръ – вчера.
 
 
Ф
 
фре??зау – бананов цвят.
 
фъндъ?к – сплетен кичур. Туй рунуту нъ усцътъ станълу нъ фъндъци
 
фъ?ндъклък – вид дърво – леска.
 
фърлътти?свам – ядосвам се, излизамизвън себе си от нерви, спонтанен
 
изблик на чувства.
 


 

Село Садина, 
най-българското село в България - капанци, обичащи,пазещи и незабравящи родното си място и традициите. Село Садина е скрито в пазвите на нагънатия терен между Разград и Русе, по поречието на река “Малки Лом” ,закътано в чернозема на Лудогорието. Садина е едно от малкото запазили самобитността си капански села, със богато минало и съхранени традици. Населението на село Садина е изцяло християнско и изповядва източното православие. Традициите и културният живот в селото се поддържат от читалището.
Намерете ни във Facebook

 

Приятелски сайтове:

ansambal.url.ph

semeensajt.url.ph