Садина

Село Садина,
е разположено на 18 км от Попово и през него минава пътят за Русе. 
Едно капанско село с 4 333 жители през 1928 г., то става център на един изгубен свят, който изведнъж изплува от океана на времето.
Първите исторически сведения за капанците от Садина са от 14век, запазени в Турски данъчен регистър  от 1573г.То е едно от селата запазило своето старо българско име и до днес.
Първите исторически сведения за капанците от Садина са от 14век, запазени в Турски данъчен регистър  от 1573г.То е едно от селата запазило своето старо българско име и до днес.
Садина произлиза от думата “съд”, тъй като селото е разположено в падина, обкръжена от живописни възвишения. Има легенда, която разказва за овчар на име Садо, който преди много време е заселил местността „Добрево село”.Друга легенда разказва, че само в околностите на селото вирее тревата”Садина”, дала името му.
Смята се, че “капанците” са наследници на куманите, дошли по нашите земи с Аспаруховите българи, за което свидетелстват “куманчетата”/кръстчетата/ в орнаментиката на тъканите.
 
      
Село Садина, 
най-българското село в България - капанци, обичащи,пазещи и незабравящи родното си място и традициите. Село Садина е скрито в пазвите на нагънатия терен между Разград и Русе, по поречието на река “Малки Лом” ,закътано в чернозема на Лудогорието. Садина е едно от малкото запазили самобитността си капански села, със богато минало и съхранени традици. Населението на село Садина е изцяло християнско и изповядва източното православие. Традициите и културният живот в селото се поддържат от читалището.
 Намерете ни във Facebook