Думи

А-Б

18.02.2014 15:08
А   абени гащи – шаечени гащи, потури.   абич – домашно тъкан дебел вълнен плат за потури, ямурлуци, терлици -   шаек.   аджеба – дали. аджеба ще додът ли?/Дали ще дойдат?/.   азмак – препятствие на пътя, неравност, естествена издутина....

В-Г

20.02.2014 00:00
В   вадя на путрет – снимам, правя снимки.   „Варен гере!“ – израз, казван при споразумение за окончателно   спазарена покупко-продажба.   ващъм – започвам.   ведрицъ, -и – дървена кофа, съд за доене на овце.   верже /вердже/ -...

Д-Е

20.02.2014 01:58
Д   да дунцъ – да донеса. Кума дъ дунцеш нъ маля си ляп. – Иди да   донесеш на майка си хляб.   дал, далове – клон на дърво. На далу устиченцътъ си нъпраили   етачкъ./На клона птиченцата си направили гнездо./   даржен – лепнеща трева, кощрява. Лозиту...

Ж-З-И

20.02.2014 01:59
Ж   Жатка – детска игра със сопи.   жебясвам – ожаднявам.   женаабет – инат, непокорен, особняк. У-у-у, мъре! Ти си била гулям   женаабет!   жегвам – засягам, убождам с думи, обиждам. Тъс клетвъ мъ жегнъ   дълбоку.   женийле – сгледа,...

Й-К

20.02.2014 02:00
Й   йе??ле – хеле, най-после, най-подир. Йеле детту си доди, чи съ спукуиу.   йорс – наковалня за изчукване на коса.   йоргаже – силна кашлица, магарешка кашлица. Ивана гуй улуилъ   йоргажета.     К   кабардисвам – втасва тестото, шупва...

Л-М

20.02.2014 02:01
Л   лайца – дървена етажерка.   лангудер – лалугер.   лапи – хлапе, малко дете.   лапчун, –не – терлик, терлици.   лауса – паразитна дума, често употребявана за продължаване мисълта   при разказване на някаква случка, в значение на: значи,...
1 | 2 >>
Село Садина, 
най-българското село в България - капанци, обичащи,пазещи и незабравящи родното си място и традициите. Село Садина е скрито в пазвите на нагънатия терен между Разград и Русе, по поречието на река “Малки Лом” ,закътано в чернозема на Лудогорието. Садина е едно от малкото запазили самобитността си капански села, със богато минало и съхранени традици. Населението на село Садина е изцяло християнско и изповядва източното православие. Традициите и културният живот в селото се поддържат от читалището.
 Намерете ни във Facebook